Bảng giá Tên miền Quốc Tế

Tên miền

Phí đăng ký mới (VNĐ)
(Đã bao gồm VAT)

Phí duy trì hàng năm(VNĐ)
(Đã bao gồm VAT)

Phí tranfer (VNĐ)
(Đã bao gồm VAT)

.com 339.900 339.900 339.900
.net 361.900 361.900 361.900
.org 385.000 358.000 358.000
.info 588.500 588.500 588.500
.us 275.000 275.000 275.000
.biz 478.500 478.500 478.500
.cc 297.000 297.000 297.000
.asia 385.000 385.000 385.000
.eu 396.000 396.000 396.000
.me 704.000 704.000 704.000
.tel 462.000 462.000 462.000
.ws 990.000 990.000 990.000
.name 319.000 319.000 319.000
.tv 891.000 891.000 891.000
.mobi 539.000 539.000 539.000
.bz 869.000 869.000 869.000
.in 671.000 671.000 671.000
.co.uk 330.000 330.000 330.000
.co 770.000 770.000 770.000
.pro 484.000 484.000 484.000