Bảng giá Tên miền quốc tế

Tên miền Phí khởi tạo (VNĐ) Phí duy trì hàng năm(VNĐ) Phí tranfer (VNĐ)
.com Miễn phí 289.000 289.000
.net Miễn phí 300.000 300.000
.org Miễn phí 330.000 330.000
.info Miễn phí 445.000 445.000
.us Miễn phí 339.000 339.000
.biz Miễn phí 370.000 370.000
.cc Miễn phí 760.000 760.000
.asia Miễn phí 350.000 350.000
.eu Miễn phí 270.000 270.000
.me Miễn phí 700.000 700.000
.tel Miễn phí 384.000 384.000
.ws Miễn phí 700.000 700.000
.name Miễn phí 339.000 339.000
.tv Miễn phí 700.000 700.000
.mobi Miễn phí 475.000 475.000
.bz Miễn phí 700.000 700.000
.in Miễn phí 565.000 565.000
.co.uk Miễn phí 270.000 270.000
.co Miễn phí 630.000 630.000
.pro Miễn phí 384.000 384.000