Bảng giá Tên miền Việt Nam

Tên miền

Phí đăng ký mới (VNĐ)

(Đã bao gồm VAT)

Phí duy trì hàng năm(VNĐ)

(Đã bao gồm VAT)

Phí tranfer (VNĐ)
.vn 825.000 480.000 Miễn phí
.com.vn 695.000 350.000 Miễn phí
.net.vn 695.000 350.000 Miễn phí
.org.vn 695.000 350.000 Miễn phí
.info.vn 400.000 200.000 Miễn phí
.gov.vn 400.000 200.000 Miễn phí
.edu.vn 400.000 200.000 Miễn phí
.biz.vn 450.000 360.000 Miễn phí
.name.vn 400.000 200.000 Miễn phí
.pro.vn 400.000 200.000 Miễn phí
.health.vn 400.000 260.000 Miễn phí