Bảng giá dịch vụ Hosting

Cá Nhân 1
199.000đ/tháng
 • Dung Lượng SSD NVMe: 2 GB
 • Số website: 1
 • RAM: 1 GB
 • Băng thông: 50 GB
 • My SQL: 1
 • Email POP3: 60
 • Backup: miễn phí
 • Sub Domains/ FTP: 2

(*) Tặng Bảo mật SSL Let's Encrypt

Cá Nhân 2
279.000đ/tháng
 • Dung Lượng SSD NVMe: 3 GB
 • Số website: 2
 • RAM: 1 GB
 • Băng thông: 80 GB
 • My SQL: 2
 • Email POP3 : 120
 • Backup: miễn phí
 • Sub Domains/ FTP: 10

(*) Tặng Bảo mật SSL Let's Encrypt

Cá Nhân 3
350.000đ/tháng
 • Dung Lượng SSD NVMe: 4 GB
 • Số website: 3
 • RAM: 1 GB
 • Băng thông: 110 GB
 • My SQL: 3
 • Email POP3 : 160
 • Backup: miễn phí
 • Sub Domains/ FTP: 15

(*) Tặng Bảo mật SSL Let's Encrypt