Bảng giá dịch vụ Doanh Nghiệp Vừa

Big 1
600.000 đ
600.000-0%
đ/tháng
Giảm 0% Big 1
 • Dung Lượng SSD NVMe: 10 GB
 • Số website: 9
 • RAM: 2 GB
 • Băng thông: KGH
 • My SQL: 9
 • Email POP3: KGH 
 • Backup: miễn phí
 • Sub Domains/ FTP: 100

(*) Tặng Bảo mật SSL Let's Encrypt

Big 2
825.000 đ
825.000-0%
đ/tháng
Giảm 0% Big 2
 • Dung Lượng SSD NVMe: 16 GB
 • Số website: 12
 • RAM: 2 GB
 • Băng thông: KGH 
 • My SQL: 12
 • Email POP3: KGH 
 • Backup: miễn phí
 • Sub Domains/ FTP: 150

(*) Tặng Bảo mật SSL Let's Encrypt

Big 3
1.000.000 đ
1.000.000-0%
đ/tháng
Giảm 0% Big 3
 • Dung Lượng SSD NVMe: 20 GB
 • Số website: 18
 • RAM: 2,5 GB
 • Băng thông: KGH
 • My SQL: 6
 • Email POP3: KGH 
 • Backup: miễn phí
 • Sub Domains/ FTP: 200

(*) Tặng Bảo mật SSL Let's Encrypt