Tuyển dụng

VNDTS - Tuyển dụng Dịp Tết

Ngày đăng: 29/12/2022 09:49 AM

[VNDTS - Tuyển dụng Dịp Tết] “Phỏng vấn liền ngày - Nhận việc sau Tết hoặc đi làm ngay”

Tuyển dụng: Nhân viên kinh doanh

Ngày đăng: 02/08/2022 11:36 AM

Góc chiêu mộ! Việt Nam DTS đang chiêu mộ thành viên kinh doanh mới giàu ý chí và nghị lực cùng đồng hành và phát triển.