Kết quả kiểm tra tên miền

Đa dạng tên miền

Đăng ký mua tên miền giá rẻ

 • biz
  Tên miền quốc tế, phù hợp cho các tổ chức, trường học, dự án, cộng đồng.
  487.500đ /Năm
 • org
  Tên miền quốc tế, phù hợp cho các tổ chức, trường học, dự án, cộng đồng.
  385.000đ /Năm
 • info
  Tên miền quốc tế, phù hợp cho các trang tin tức, diễn đàn.
  588.500đ /Năm
 • net
  Tên miền quốc tế, phù hợp cho các mục đích chung.
  361.900đ /Năm
 • com
  Tên miền quốc tế, thường được dùng cho các doanh nghiệp.
  339.900đ /Năm
 • vn
  Tên miền quốc gia, phù hợp cho các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức Việt Nam.
  825.000đ /Năm
Tên miền khác
 • Tên miền
  Giá
 • .mobi
  539.000đ /Năm
 • .pro
  484.000đ /Năm
 • .asia
  385.000đ /Năm
 • .tv
  891.000đ /Năm
 • .health.vn
  400.000đ /Năm
 • .info.vn
  400.000đ /Năm
 • .pro.vn
  400.000đ /Năm
 • .gov.vn
  400.000đ /Năm
 • .org.vn
  400.000đ /Năm
 • .edu.vn
  400.000đ /Năm
 • .name.vn
  400.000đ /Năm
 • .biz.vn
  695.000đ /Năm
 • .net.vn
  695.000đ /Năm
 • .com.vn
  695.000đ /Năm